AMPIO RISALTO DALLA STAMPA ALBANESE ALLA NOTIZIA DELL’ON. ZEF BUSHATI NUOVO PRESIDENTE VICARIO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA INTERNAZIONALE.

AMPIO RISALTO DALLA STAMPA ALBANESE ALLA NOTIZIA DELL’ON. ZEF BUSHATI NUOVO PRESIDENTE VICARIO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA INTERNAZIONALE.
Mara Lucia Tatangelo

A cura Dott.ssa Mara Lucia Porretta Tatangelo (Roma/Tirana)

maralucia.tatangelo@dconline.info

Portavoce della Democrazia Cristiana Internazionale

< AMPIO RISALTO DALLA STAMPA ALBANESE ALLA NOTIZIA DELL’ON. ZEF BUSHATI NUOVO PRESIDENTE VICARIO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA INTERNAZIONALE >.

Zef Bushati (Tirana) 

Ampio risalto è stata dato dalla stampa dell’Albania alla notizia che l’On. Zef Bushati (di Tirana) è il nuovo Presidente Vicario della Democrazia Cristiana Internazionale.

<< Byroja Kombëtare Politike e Demokracisë Kristiane, e zgjeruar me Përfaqësuesit e Sekretarëve Politikë Rajonalë të Demokristianëve dhe të Departamenteve të ndryshme ku zhvillohet aktiviteti i Demokristianëve në të gjithë vendin, ka ratifikuar unanimisht emërimin e Zotit Zef Bushati në pozicionin prestigjioz të Presidentit Vikar të Internacionales Demokristiane.

Emërimi i rëndësishëm u komunikua nga Selia e Sekretarit Politik Kombëtar të Demokristianëve te Italisë Dr. Angelo Sandri.

Urimet më të ngrohta zotit Zef Bushati, President Vikar i Internacionales Demokristiane, për një punë sa më të mirë në shërbim të filozofisë Politike të Demokracisë Kristiane nga te gjithë Udhëheqesit Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Demokristianëve >>.

TRADUZIONE ITALIANA

<< L’Ufficio Nazionale Politico della Democrazia Cristiana, ampliato con i rappresentanti dei Segretari Politici Regionali dei Democratici Cristiani e dei vari Dipartimenti dove l’attività dei Democristiani si svolge in tutto il territorio nazionale, ha ratificato all’unanimità la nomina del Sig. Zef Bushati nella prestigiosa posizione del Presidente Vicario dell’Internazionale Democratica Cristiana.

L’importante incarico è stato conferito dal Segretario Politico Nazionale dei Democristiani d’Italia Dott. Angelo Sandri.

Le più calorose congratulazioni dunque all’On. Zef Bushati, Presidente Vicario dell’Internazionale Democratica Cristiana, per un miglior lavoro al servizio della filosofia politica della Democrazia Cristiana da parte di tutti i leader nazionali e internazionali dei democratici cristiani >>.